Strona główna


INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 31.12.2012 R. PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

 

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi

jako realizator projektu

 

"Nowe kierunki - nowe horyzonty"

 

zaprasza na studia podyplomowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Studia będą realizowane w trzech obszarach tematycznych:


1. Lokalizacja stron internetowych (zastosowania komputerowe w przekładzie)


2. Urzędnik w UE


3. Bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych


Koszt jaki ponosi uczestnik studiów wynosi 1 200 PLN (za cały rok studiów),
co stanowi 15% całkowitego kosztu uczestnictwa w projekcie.


Do podjęcia studiów szczególnie zachęcamy kobiety oraz osoby, które ukończyły 45 rok życia.


Uczestnikami studiów podyplomowych mogą zostać osoby posiądające wykształcenie wyższe, wykonujące prace o charakterze tłumacza (Lokalizacja stron internetowych) oraz zainteresowane, bądź już związane zawodowo z pracą w szeroko rozumianej administracji publicznej (Urzędnik w UE, Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych).


W szczególności ofertę edukacyjną kierujemy do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz służb mundurowych.


Studia realizowane będą w systemie rocznym (192 h)
w trybie niestacjonarnym (zjazdy soboty i niedziele).

Studia podyplomowe kończą się napisaniem pracy dyplomowej na temat związany z obszarem studiów, a następnie egzaminem dyplomowym (tzw. obroną pracy).

Każdy z uczestników, który wypełni wszystkie kryteria wymagane tokiem studiów otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Na każdy kierunek studiów przygotowanych jest 20 miejsc rocznie.


O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń, dostarczenie wymaganych dokumentów oraz uiszczenie opłaty rocznej.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w zakładkach poświęconych poszczególnym kierunkom studiów.


Kontakt pod adresem: ;
i pod numerem telefonu (42) 689 72 15

Wersja do druku